Menü

Lombard hitelezés - Bemutatkozás

A közraktári jeggyel történő hitelfelvétel

A lombardhitelezés

A lombard hitelezés a zálogkölcsönnyújtás azon formája, amikor a kölcsönt a közraktár közvetlenül nyújtja a közraktári jegy birtokosa számára.

 

A hitel összege:

 • tőzsdei termék esetében a közraktári jegyen feltüntetett áruérték legfeljebb 2/3-a,
 • egyéb termék esetén a közraktári jegyen feltüntetett áruérték 50%-a lehet.

A közraktározás maximális futamideje egy év, a kölcsön lejárata 15 nappal megelőzi a közraktári jegy lejáratát. A futamidő lejárta után a szerződés megújítható a közraktári szerződéssel együtt (a zálogkölcsön nyújtási eljárás megismétlésével).

 

Melyek a Lombard hitel előnyei?

 • Egy helyen, gyorsan, kevesebb ügyintézéssel lehet kölcsönt kapni.
 • Az árufedezet révén lehet hitelhez jutni.
 • A hitel egész évben folyamatosan igénybe vehető.
 • A művi közraktári díjból kedvezményt kap ha a hitelt is a Cégünktől veszi fel.

 

A hitel költségei

A kamat éves szinten értendő, és negyedévente fizetendő. Alapja 3 havi BUBOR + 3,5 %.
Az adósminősítési díj folyósításkor, egy összegben fizetendő. Mértéke a hitelösszeg 0,5%-a.

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Az utolsó 2 év éves beszámolója, vállalkozó esetén: az utolsó 2 év adóbevallása
 • Legfrissebb, lezárt főkönyvi kivonat
 • Számlavezető bankokhoz címzett és a bankok által ellenjegyzett beszedési megbízó levelek
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vállalkozó esetén: vállalkozói-, őstermelői igazolvány másolata
 • Aláírási címpéldány a cégjegyzésre jogosult, és egyben aláíró vezetőtől
 • Nyilatkozat köztartozásról